Kedy uvažovať nad výmenou rozvodov ?

ELEKTROINŠTALAČNÉ SYSTÉMY - v záujme spoľahlivej služby

Stav bytových domov staršej generácie je v súčasnosti, najmä z pohľadu bezpečnosti a ekonomiky prevádzky, často neveľmi radostný. Náklady na renováciu dosahujú astronomické sumy, a tak "liečba" ich neduhov postupuje len pomaly, v parciálnych krokoch. Popri súčasnom trende zatepľovania a výmeny starých okien za moderné drevené či plastové sa do istej miery opomína napríklad reálna podoba elektroinštalačných systémov slúžiacich v konkrétnych prípadoch často dlhšie ako tri desaťročia.

Na úvod treba uviesť, že za rozvody médií zodpovedá vždy ich majiteľ. Spoločné priestory bytových domov a s nimi súvisiace vonkajšie inštalácie (bleskozvody) sú teda v správe bytových spoločenstiev (bytových družstiev), byty a príslušenstvo v osobnom vlastníctve patria do kompetencie fyzických osôb. O posúdenie aktuálneho stavu elektroinštalácie by mal v rozsahu troch až piatich rokov (podľa náročnosti priestorov) žiadať majiteľ, pričom o výbere revízneho technika rozhoduje sám. Dodržiavanie tejto povinnosti sleduje občasnými kontrolami Inšpektorát bezpečnosti práce.

Úvod     Služby     Referencie     Info a články     Partneri     Kontakt

Info a články

Mobil: 0905 746 477

Copyright © 2016 rikapro.sk. Všetky práva vyhradené.

RiKaPro s.r.o.
Staviteľská 3
831 04  Bratislava

Mobil:
0905 746 477

E-mail:
rikapro@rikapro.sk

RiKaPro Bratislava - eletroinštalácie, bleskozvody, revízie, kamerové systémy / Info a články

OINŠTALAČNÉ SYSTÉMY - v záujme spoľahlivej služby

V minulosti sa na prenos elektrickej energie používali hliníkové káble v dvojvodičovej sústave. Vedenie sa zalievalo betónom do podlahy a treba zdôrazniť, že pri bežnom používaní, s výnimkou mechanického poškodenia či dlhodobého preťažovania, existujúce rozvody môžu slúžiť svojmu účelu bez problémov aj naďalej. O ich výmene za kvalitnejšie a efektívnejšie medené vodiče je vhodné uvažovať najmä pri komplexnej rekonštrukcii bytu. V takomto prípade by inštalácia mala rešpektovať platnú normu, ktorá zahŕňa uplatnenie trojvodičovej sústavy s jednou fázou, osobitným pracovným a osobitným ochranným nulovacím vodičom v presnom farebnom rozlíšení.

Vedenia s jednou izoláciou sa musia ukladať do inštalačných rúrok, ploché vodiče s dvojitou ochranou možno aplikovať lepením do drážky vysekanej v stene (stačí do vrstvy pôvodnej omietky, ktorá dosahuje hrúbku aspoň 0,5 cm). Káble sa v nadväznosti zasadrujú a zakryjú novou povrchovou úpravou. Tento postup je v podstate veľmi rýchly, jednoduchý a bezproblémový.

Do zariadenia domácností pribudli oproti minulosti viaceré spotrebiče, takže celková záťaž sústavy sa vzhľadom na ich príkon podstatne zvýšila. Pôvodne boli systémy zabezpečené dvoma ističmi, dnes je nevyhnutné rozdeliť ich na tri až štyri obvody so samostatnými ističmi, pričom netreba zabudnúť, že zásuvka, do ktorej je zapojená automatická práčka, musí byť pripojená samostatne na prúdový chránič.

Obavy z nedostatočného celkového príkonu elektrickej energie do domácnosti sú neopodstatnené. Aj napriek väčšiemu počtu bežných domácich spotrebičov je ich prevádzka (až na výnimku, ktorú predstavuje chladnička) časovo obmedzená, takže k maximálnemu odberu so zapojením všetkých nedochádza prakticky nikdy. Na ilustráciu možno uviesť, že medzi najväčších "konzumentov" energie patria elektrické rúry (približne 3200 kW), mikrovlnné rúry (asi 1800 W) a rýchlovarné kanvice (asi 1000 W). Spotreba ostatných je zanedbateľná (televízny prijímač asi 300 W, počítač a monitor asi 120 až 200 W).

Čo by sme mali ešte vedieť

Náročnejší postup predstavuje zmena jednofázového rozvodu za trojfázový, ktorý rešpektuje predovšetkým energetickú náročnosť sporákov so sklokeramickými varnými platňami. Tento krok musia odobriť slovenské elektrárne na podnet žiadosti majiteľa. Dokumentácia, ktorú predkladá príslušnému oddeleniu, musí obsahovať aj autorizovaný projekt budúcej podoby elektroinštalácie. Slovenské elektrárne návrh odborne posúdia, prípadne nariadia jeho korekciu, a vydajú súhlas. Po realizácii projektu treba vypracovať kvalifikovanú revíznu správu. Až v tomto štádiu oprávnená inštitúcia dodá majiteľovi nový elektromer zodpovedajúci zmenenej sadzbe za odber energie, potom možno uviesť novú prípojku do plnej prevádzky.

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že plošné rozšírenie trojfázového vedenia naráža na problém kapacity kábla privádzajúceho elektrický prúd do bytového domu. Ak nepostačuje zvýšeným nárokom na príkon, musí majiteľ (spoločenstvo) požiadať o jeho výmenu za vodič s väčším prierezom.

Pozor na lacné improvizácie

Napriek nepopierateľnej šikovnosti a vynaliezavosti mnohých domácich majstrov je renovácia elektroinštalačných systémov záležitosťou, ktorá patrí do rúk skutočných odborníkov. Na lacné, no veľmi nebezpečné improvizácie treba radšej hneď zabudnúť. Pri výbere z množstva špecializovaných firiem je užitočné spoľahnúť sa na osvedčených profesionálov, s prácou ktorých sa spájajú všeobecné pozitívne referencie. Posúdenie viacerých predložených návrhov projektov a cenových kalkulácií pritom sprostredkúva komplexnejší prehľad o poskytovaných službách, o vzťahu k zákazníkovi, o ekonomickej náročnosti a podobne, a konečné rozhodnutie sa tak opiera o objektívnejšie spektrum faktov. Revíznu správu vypracúva len pracovník disponujúci oprávnením Inšpektorátu bezpečnosti práce. Jeho posudkom získava majiteľ v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných komplikácií potvrdenie o dodržaní všetkých technických a bezpečnostných noriem i predpisov.