Šetrenie elektrickej energie

Úspory elektrickej energie pri osvetľovaní

Správnym návrhom osvetlenia dosiahneme až 80% úspory elektrickej energie

MODERNÉ TYPY OSVETLENIA:


Senzorové osvetlenie

   - úspora elektrickej energie

   - bezpečnosť

   - komfort

   - pohodlie

   - návratnosť investície

LED osvetlenie

   - svetelný zdroj budúcnosti

   - úspora nákladov na elektrickú energiu s návratnosťou investície do 1 roka

Hviezdne nebo na báze optických vlákien

   - množstvo svetelných efektov, animačné efekty


Šetriť elektrickou energiou a prevádzkovými nákladmi na osvetlenie môžeme najmä:

použitím svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou

výberom svietidiel s vysokou účinnosťou

návrhom osvetľovacích sústav s čo najvyššou účinnosťou

riadením a reguláciou osvetľovacích sústav

racionálnou prevádzkou osvetľovacích sústav


Kompletné služby v oblasti návrhu moderného úsporného osvetlenia bytových priestorov, rodinných domov, kancelárií a iných komerčných plôch, priemyselných podnikov a hál, parkov a záhrad a mnohé ďalšie vám radi poskytneme v našej spoločnosti.

Úvod     Služby     Referencie     Info a články     Partneri     Kontakt

Info a články

Mobil: 0905 746 477

Copyright © 2016 rikapro.sk. Všetky práva vyhradené.

RiKaPro s.r.o.
Staviteľská 3
831 04  Bratislava

Mobil:
0905 746 477

E-mail:
rikapro@rikapro.sk

RiKaPro Bratislava - eletroinštalácie, bleskozvody, revízie, kamerové systémy / Info a články