1. Elektroinštalácie

elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov

elektroinštalácie priemyselných objektov

elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov

demontáž starých vedení

svetelné obvody

zásuvkové obvody

audio obvody

zhotovenie prípojky

rozvody televízneho signálu a kamerových systémov

montáž koncových zariadení

zásuvky a spínače

analýza súčasného stavu, odborné poradenstvo, vypracovanie návrhu

revízie a projektová dokumentácia


Úvod     Služby     Referencie     Info a články     Partneri     Kontakt

Služby

Profesionálny prístup

15 rokov na trhu

Kvalitná práca

Neustále vzdelávanie

Poradenstvo

Výhodné ceny

Prečo si vybrať nás?

Mobil: 0905 746 477

Copyright © 2016 rikapro.sk. Všetky práva vyhradené.

RiKaPro s.r.o.
Staviteľská 3
831 04  Bratislava

Mobil:
0905 746 477

E-mail:
rikapro@rikapro.sk

RiKaPro Bratislava - eletroinštalácie, bleskozvody, revízie, kamerové systémy / Služby