Ako si zabezpečiť svoj byt, dom či kanceláriu ?

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s elektrickými spotrebičmi, ktoré sú bežné v každej domácnosti. Samozrejme, že cena EZS určeného pre zabezpečenie bytu v panelovom dome bude nižšia ako cena pre zabezpečenie rodinného domu.

Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu. V pamäti ústredne sa ukladajú informácie o dátume, čase a druhu jednotlivých udalostí ako sú: poplach, zapnutie a vypnutie systému do stráženia, porucha, výpadok napätia a pod.

Pre ovládanie zabezpečovacieho systému je najvhodnejšie použiť klávesnicu. Tým je zapnutie či vypnutie systému podmienené zadaním niekoľko miestneho kódu, v čom spočíva výhoda voči ovládaniu diaľkovým ovládačom, ktorý sa ovláda stlačením tlačidla. Ak by náhodou prišlo k odcudzeniu diaľkového ovládača páchateľ má vstup do objektu zjednodušený. Možnosť zadania kódu je obmedzená na niekoľko pokusov, inak dôjde k vyhláseniu poplachu. Diaľkový ovládač používa takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie. Diaľkový ovládač je vhodný na ovládanie pohonu garážovej brány.

K 80% vlámaní dochádza prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť chránené mechanickým zámkom. Čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na vypnutie systému. Ak nedôjde k vypnutiu počas nastavenej doby je vyhlásený poplach narušenia objektu.

Podobným spôsobom ako vstupné dvere je možné zabezpečiť všetky vstupy do objektu, t.j. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne a sú schopné detekovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.

Pre ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým infrapasívne detektory (tzv. PIR detektory). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore. Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR detektory s odlišnou charakteristikou, vhodné napríklad pre štandardné priestory, pre dlhé úzke chodby alebo detektory odolné voči menším živočíchom.

Štandardom u systémov EZS je tiež ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a vynikajú priaznivou cenou. Majú v sebe zabudovanú sirénu, ktorá dokáže v nebezpečenstve „zalarmovať“ obyvateľov.

Pokiaľ sa na kúrenie alebo varenie používa plyn, odporúča sa použitie detektoru úniku plynu. Najmodernejšie typy detekujú všetky druhy výbušných plynov a v prípade zvýšenia koncentrácie plynu nad nastavenú bezpečnú hranicu aktivujú zabezpečovací systém. Zároveň lokálne signalizujú nebezpečenstvo sirénou a umožňujú aj automatické uzatvorenie prívodu plynu v prípade nebezpečenstva.

Nemenej dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade výpadku sieťového napätia. Z tohto dôvodu je potrebné používať kvalitné zálohovacie akumulátory s kapacitou adekvátnou veľkosti systému.

V prípade poplachu môže ústredňa aktivovať tieto poplachové zariadenia:

1) Vnútorné interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúsenosti vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „jačavým“ zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek.

2) Vonkajšie sirény majú naopak za úlohu v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. Na tento účel je výkonná siréna doplnená intenzívnym blikačom. Pretože siréna umiestnená vonku môže byť ľahko zraniteľná, je nutné pri jej výbere dbať na dôkladné mechanické prevedenie. Najmodernejšie sirény skrývajú pod vonkajším plastovým plášťom chrániacim pred poveternostnými vplyvmi ešte ďalší oceľový kryt. Sirény majú vlastný vnútorný akumulátor pre prípad odpojenia sirény od vedenia.

3) Aby sa informácia o poplachu dostala okamžite aj k majiteľovi objektu, používajú sa automatické telefónne hlásiče. Tieto prístroje môžu pracovať samostatne alebo môžu byť súčasťou zabezpečovacej ústredne. V prípade poplachu automaticky telefonujú na užívateľom nastavené telefónne čísla (na pevnú linku, mobil alebo pager) a prehrajú hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäte. Ďalšou možnosťou je zasielanie poplachových SMS správ prostredníctvom SMS servera.

4) Pokiaľ nie je v objekte inštalácie EZS privedená telefónna linka, je možné využiť GSM bránu alebo GSM Pager pre prenos zvukovej alebo textovej poplachovej informácie pomocou mobilného telefónu.

5) Pre najvyšší stupeň zabezpečenia sa používa prenos informácie digitálnym komunikátorom na pult centrálnej ochrany. Strážiaca agentúra potom za mesačný poplatok zabezpečuje stráženie bytu alebo domu a v prípade poplachu okamžite prevedie výjazd.


Drôtové alebo bezdrôtové systémy?

Drôtové komponenty EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak bezdrôtové systémy spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS.

Aké sú hlavné prednosti drôtových systémov?

Komponenty sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (ak nie je zahrnutá cena inštalácie a káblových rozvodov). Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, je však potrebné vykonávať pravidelné prehliadky systému.


Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov?

Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla, s minimom vŕtania a sekania. Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú rozšíriteľné a dajú sa aj jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. sťahujete). Samo testovacie funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií.

Výber systému

Pri informovaní sa o systéme EZS sa uistite, či je výrobok atestovaný alebo bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Tieto doklady sú určitou zárukou kvality EZS a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu.

Montáž

Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne. Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvedomte si, že sa nejedná o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu vášho majetku. Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou. Na požiadanie vám spracujeme konkrétnu ponuku zabezpečenia vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.

Montážna firma by vám mala preukázať koncesiu pre montáže EZS, prípadne certifikát o preškolení dodávateľom alebo priamo výrobcom na inštaláciu daného zariadenia. Seriózny dodávateľ vám ďalej poskytne záruku nad rámec zákonnej polročnej lehoty. Presvedčite sa, že dodávateľ je spoľahlivá firma s istou históriou, aby ste za pár mesiacov túto firmu márne nehľadali. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie servisu a prípadných opráv.

Úvod     Služby     Referencie     Info a články     Partneri     Kontakt

Info a články

Mobil: 0905 746 477

Copyright © 2016 rikapro.sk. Všetky práva vyhradené.

RiKaPro s.r.o.
Staviteľská 3
831 04  Bratislava

Mobil:
0905 746 477

E-mail:
rikapro@rikapro.sk

RiKaPro Bratislava - eletroinštalácie, bleskozvody, revízie, kamerové systémy / Info a články